تاریخچه برند نایکی (اولین ویدئو از مجموعه موفقیت اتفاقی نیست).

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ همه ما به دنبال موفقیت هر چه بیشتر در کسب و کار…
رایگان!

والدین هیلکوپتری

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ زمانی که کودک ما شروع به راه رفتن می کند، ما والدین…
رایگان!

۷ عبارتی که هرگز نباید به بچه ها بگوئید.

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ ما والدین باید مسئولیت پذیر باشیم، حتی زمانی که صحبت از انتخاب…
رایگان!

۷ عادت افراد ثروتمند

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ همه ما در محیط اطراف خود با افراد ثروتمند زیادی در ارتباط…
رایگان!