کارگاه حضوری ویژه آمادگی آزمون مشاور رسمی

جمع بندی نکات آزمونی

همراه با حل تست های آزمون های پیشین افزایش مهارت تست

ظرفیت محدود

اساتید کارگاه

فاطمه هادلوند

دکتر فاطمه هادلوند

استاد محسن معینی زاده

دکتر محمود آل حبیب

استاد محسن آل حبیب

استاد گودرزی

استاد محمدرضا گودرزی

هاشم فراهانی

استاد هاشم فراهانی

سرفصل‌های کارگاه

  • ارزش افزوده (دکتر فاطمه هادلوند)
  • قانون مالیاتهای مستقیم (دکتر محسن معینی زاده)
  • تست و نکته استانداردهای حسابداری و حسابرسی (دکتر محمود آل حبیب)
  • قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه (دکتر محمدرضا گودرزی)
  • قانون تجارت و قانون مدنی (استاد هاشم فراهانی )

:: مخاطبان کارگاه

آیا با علم ساز آشنا هستی؟

لوگو علم ساز وبسایت آموزشی

ما در علمساز مفتخریم به 14 سال سابقه ی برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مدیریتی؛ مالی؛ فناوری اطلاعات …. و همچنین فعالیت های اجرایی در همین راستا؛ در این سال ها ودر ارتباط با بیش از 3000 نفر از دانش آموختگان دوره های مرتبط با مدیریت و کسب وکار تجربه ی حضور در حوزه های مختلف را داریم وبه برگزاری موفق این دوره ها افتخار می کنیم .

تجربه به ما ثابت کرده است برای موفقیت در دنیای امروز؛ شما چه به عنوان یک فرد و چه سازمان؛ نیاز به ترکیبی بدیع از علم و آموزش های کاربردی و اجرایی دارید تا مسیری از پیشرفت وتوسعه را پیش روی خود داشته باشید .   و در این مسیر همگام شماییم .