ورکشاپ آنلاین و حضوری

استراتژی های سرمایه گذاری بهینه برای فعالان اقتصادی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

ثبت نام به اتمام رسید.

یکشنبه 14 اسفند ماه

ساعت 16:00

مکان: اصفهان، مرکز همایش هتل آسمان

molavi