انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران و موسسه علمساز برگزار میکند:

یـــلـــدای حـســـابــداران ایـــــران

در رفیع ترین جایگاه بزرگان کشور
با حضور برترین مدیران مالی و حسابداران ایران
به همراه آیین تجلیل از اساتید همراه انجمن و حافظ خوانی

چهارشنبه 29 آذرماه 1402

ساعت: 18 - 21

تهران، هتل اسپیناس پالاس

حسین طاهری

با مـحوریت:

اتیکت مدیران مالی حرفه‌ای
با تمرکز بر برندسازی شخصی حسابداران
با تدریس استاد

حســــــین طـــاهــــــری

لحظه شمار تا شروع یلدای حسابداران

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
دکتر بهروز خدارحمی

همراه با مراسم یلدا و حافظ خوانی
با حضور برترین مدیران مالی و حسابداران ایران

و اجــرای دکتر بـهــروز خـدارحـمی

دکتر فاطمه هادلوند
دکتر فاطمه هادلوند
دکتر شاهرخ شهرابی
دکتر شاهرخ شهرابی
استاد معینی زاده
فاطمه پوریعقوبی
استاد فاطمه پوریعقوبی
استاد محمود آل حبیب
دکتر محمود آل حبیب
احسان شمس مدرس دوره MBA مالی و حسابداری
استاد احسان شمس
دکتر قبول
استاد محمد قبول
و ...