چهارمین سمینار بزرگ مدیران منابع انسانی با موضوع

مـحــیـط کــــار آرمــانـــی (چابکی، بهره وری، تاب آوری)

:: با هدف تاب آوری در چالش سرمایه انسانی 1403

29 اردیبهشت الی 2 خرداد، هرشب ساعت 18 الی 20

آنلاین، پخش سراسر کشور