03136632615
0
خانم مژده غلامی

پل های ارتباطی

خانم مژده غلامی

سابقه‌ی مجری گری از سال 1382

سابقه‌ی قصه گویی از سال 1385 با موسسه سرزمین قصه‌ه

متولد ۱۳۵۸

سابقه‌ی مجری گری از سال ۱۳۸۲

سابقه‌ی قصه گویی از سال ۱۳۸۵ با موسسه سرزمین قصه‌ها

مدیر گروه فرهنگی و هنری کفشدوزک و بچه‌های سیمرغ

مدرک دوره‌ی فن بیان و گویندگی و اجرا از موسسه فرهنگی و پژوهشی هفت اورنگ

مدرک آموزش بازیگری کودک از هژیر فیلم

مدرک دوره بازی‌های نمایشی و گروهی و ارتباط با کودک از زنده یاد استاد پرورش

مدرک تکنیک‌های پرورش خلاقیت/ تکنیک‌های خلاقیت هنری/مبانی و اصول قصه گویی/ نمایش خلاق/ ساخت عروسک و ماسک از مرکز تحقیقات معلمان

مدرک بین المللی مربیگری یوگای خنده از آکادمی یوگای خنده مادام کاتریا