03136632615
0
دکتر محمد علی نادی خوراسگانی مدرس دوره MBA آنلاین مجازی با مدرک معتبر فنی حرفه ای

پل های ارتباطی

دکتر محمد علی نادی خوراسگانی

  • دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
  • دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
  • پژوهشگر برتر علوم انسانی استان اصفهان در سال های ۸۹ و ۹۱
  • مولف کتب تجاری سازی در آموزش عالی ، بازاریابی در آموزش عالی و مترجم کتب چالش های تاسیس دانشگاه کلاس جهانی ، آمار پارامتریک برای همه به جز آمار دانان رویکردی گام به گام
  • چاپ مقالات متعدد در حوزه های مدیریت، آموزش و رهبری در مجلات داخلی و خارجی