03136632615
0
مجید ناظمی

پل های ارتباطی

مجید ناظمی

مهارت ها

تولید محتوا 90

زمینه های اجرای

  • مشاور بیش از ۴۰ برند معظم ایرانی
  • مشاور در کلینیک کسب و کار شهرک فناوری استان اصفهان
  • مشاور باشگاه مدیران و مشاوران اتاق بازرگانی
  • مشاور در کارگروه تخصصی مشاوران کسب و کار اصفهان

زمینه های آموزشی

  • دوره های آموزشی مدیریت استراتژیک، تعالی سازمانی، مدیریت کیفیت، بهره وری، فروش و بازاریابی، شخصیت شناسی فروش
  • مدرس دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های مدیریت، تولید، کیفیت، استاندارد و …
  • دوره های آموزشی مدیریت منابع انسانی
  • دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان
  • دوره آموزشی تربیت فروشنده حرفه ای
  • دوره آموزشی مبانی مدیریت استراتژیک