03136632615
0
نیما زرخش

پل های ارتباطی

نیما ذرخش

  • کارشناسی مدیریت گردشگری و جهانگردی از سازمان میراث فرهنگی
  • کارشناسی آی تی و نرم افزار
  • عضو دائم کانون سینما و عکس استان اصفهان
  • مدرس دوره های حضوری و غیر حضوری تدوین ، عکاسی و تولید محتوا
  • مدیر گرافیک دفتر نشر و تولید موسی…

مهارت ها

تولید محتوا 89
  • کارشناسی مدیریت گردشگری و جهانگردی از سازمان میراث فرهنگی
  • کارشناسی آی تی و نرم افزار
  • عضو دائم کانون سینما و عکس استان اصفهان
  • مدرس دوره های حضوری و غیر حضوری تدوین ، عکاسی و تولید محتوا
  • مدیر گرافیک دفتر نشر و تولید موسی…