03136632615
0
دکتر سید محمد رحیم پور

پل های ارتباطی

دکتر سید محمد رحیم پور

  • مدرس و مشاور بازارهای مالی بین المللی و ارز دیجیتال
  • بیش از ۶ سال سابقه تدریس در دانشگاه اصفهان
  • دکترای رشته برق – گرایش الکترونیک از دانشگاه اصفهان
  • بیش از ۴ سال سابقه تدریس در دانشگاه فنی حرفه ای مهاجر
  • مدرس دوره‌های آشنایی با ارزهای دیجیتال در آموزشگاه‌های پندار، امیرکبیر و اوستا