سمینار مدیران الماسی (یازدهمین گردهمایی مدیران الماسی)
سمینار مدیران الماسی (یازدهمین گردهمایی مدیران الماسی)

مدیران الماسی،

شاهراهی برای ارتباط مدیران برتر کشور

آنچه در مدیران الماسی روی خواهد داد

اپلیکیشن موسسه علم سازان پندار سپهر

ویژگی ها و امکانات اپلیکیشن علم‌ساز پلاس عبارتند از: