گالری تصاویر

گالری تصاویر سومین همایش منابع انسانی

تهران، هتل ارم| 21 آذر 1402

گالری تصاویر مدیران الماسی12

تهران، سالن همایش برج میلاد | 9 شهریور 1402