نشست ماهانه

مهمونی جنجالی صدا

(تاثیر خنده در جذابیت کلام)

یکشنبه 25 اردیبهشت ماه

ساعت 18:00

معرفی کوتاه وبینار

خنده بادبزن دل است و بی ربط نبوده از قدیم گفته اند خنده بر هر درد بی درمان دواست در این نشست زمانی رو صرف خندیدن میکینم و به طور علمی و عملی یاد می گیریم چطور خندیدن بر روی صدا و بیان ما تاثیر می گذارد.

یکشنبه 25 اردیبهشت ماه

ساعت 18:00

روز
ساعت

شهریه ثبت‌نام:

35,000

رایگان

تعداد ثبت‌نام باقی مانده:

100 نفر

2 نفر

پیمان چاپاری مدرس وبینار آموزش فن بیان رایگان صوتی

پیمان چاپاری

مدرس وبینار

پیمان چاپاری می شناسی؟

سرفصل های این وبینار آموزشی به شرح زیر می باشد.

ویدیو کوتاه از نشست اول